Mitt namn är Jeanette Gustafsson jag har under 1 år (2019) utbildat min Labrador Retriever Blixtra till specialsökhund med inriktning mot narkotika, vapen & sprängmedel. Jag har en bakgrund inom sjukvården och har mitt företag (Fastidious K9) som hundförare vid sidan om.
Vi har genomfört en ettårig utbildning som innehåller allt såsom drogkunskap, konflikthantering, lagar och förordningar etc. Allt för att kunna göra ett lagligt, humant och säkert arbete. Vi är på återkommande träningar i skolan och ute på skarpa träningstillfällen för att hålla igång vårt arbete och för att hela tiden få feedback på hur vår träning/ vårt sätt att jobba förhåller sig till det vi lärt oss.
Jag/vi arbetar i ett förebyggande avseende. Som privat aktör/konsult så har jag ingen rapporteringsplikt förutom till personalen på enheten/ företaget som sedan tar beslut utifrån er policy.
Jag arbetar givetvis under total sekretess och har tystnadsplikt.
Jag har inriktat mig brett på t ex HVB-hem och även på skolor, förskolor och fritidsgårdar där jag vet att behovet är mkt stort. Men även bostadsbolagen här i Södertälje är ju hårt belastade av narkotika etc. 
Jag erbjuder er ett besök med ett gratissök och visar er lite hur vi arbetar hos er. Ni får se oss i arbete och finns det några fynd så får ni se det och dom tas då omhand av er och ni får då göra er av med det eventuella fynd. Finns det inget så är det ju det bästa.
Om ni tycker att det här låter som ett intressant erbjudande så tag gärna kontakt med mig för att boka ett besök och ev att öppna upp för en diskussion om ett samarbete.
Vid ev samarbete, jag tar ett fast pris per tillfälle.
Referenser:
Christer Hofström www.k9narc.se Norrtälje
 
Tack på förhand.
Jeanette Gustafsson
Gammelgårdsvägen 4C
153 71 Hölö